Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70
Allmänt nödnummer 112

 • Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter.
 • Berätta exakt var olyckan skett.
 • Berätta vad som har hänt.
 • Hur många människor är i fara, finns det skadade?
 • Berätta hurdan hjälp det behövs.
 • Avbryt inte kontakten förrän du fått lov.

Trossen assistans 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.)

Ring Trossen-tjänstnumret exempelvis i följande problemsituationer:

 • Båten ligger vid kaj eller på annat tryggt ställe men startar inte för att:
  • bränslet är slut
  • batteriet är tomt
  • någon del eller anordning har gått sönder
  • en lina har trasslat in sig i propellern eller ankaret fastnat i bottnen.
 • Båten ligger för ankar på ett tryggt ställe och vädret är gynnsamt, men motorn startar inte efter t.ex. en övernattning.
 • Färden har plötsligt avbrutits pga. att någon anordning gått sönder eller bränslet tagit slut, men ni har lyckas ankra tryggt och det råder ingen annan fara.
 • Båten rör sig, men behöver senare, vid överenskommen tidpunkt, hjälp med att ta i land eller dylikt.

OBS! Om du är osäker på om det är fråga om ett icke-brådskande hjälpuppdrag eller en nödsituation, ring sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller det allmänna nödnumret 112.