Miehistö

Toimintamme perustuu vapaaehtoisuuteen ja jokainen miehistön jäsen on mukana toiminnassa omien mahdollisuuksiensa mukaan. Erilaisilla tehtävillä toimiminen on yhteistyötä. Tämän myötä on tärkeää, että miehistön jäsenet tuntevat toisiaan ja ovat harjoitelleet yhdessä. Aktiivimiehistössä toimimisen edellytyksenä on säännöllinen harjoittelu.

Avovesikaudella harjoittelemme noin kerran viikossa. Kevättalvella ja keväällä, ennen jäiden lähtöä, on viikottain teoriakoulutusta. Oman koulutustoiminnan lisäksi teemme yhteistyötä myös koulutuksen osalta Etelä-Savon Pelastuslaitoksen kanssa. Koulutuksemme pohjana on Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä ja osa miehistöstä osallistuu vuosittain Meripelastusseuran järjestämiin koulutuksiin. Tämä takaa jokaiselle toiminnassa mukana olevalle tasokkaan ja yhdenmukaisen koulutuksen aina harjoittelijasta pelastusaluksen päälliköksi saakka.

Aktiivimiehistö koostuu noin 15-20 asiasta kiinnostuneesta ”jäpeläisestä” (jäpe = järvipelastus). Aktiivimiehistö päivystää avovesikaudella 24/7. Osaamista kehitämme yhdessä ja jokaisen omat taustat sekä kiinnostuksen kohteet tuovat lisänsä toimintaan. Menossa on mukana osaamista monilta eri ammatin aloilta, sillä mukana toiminnassa on muun muassa sairaanhoidossa, liiketaloudessa, hengellisessä työssä, kone- ja sähköalalla kuin opetusalalla toimivia ihmisiä. Ja mikä parasta, mukaan mahtuu uusia jäpeläisiä!