Hälytysohje

Sisävesillä yleinen hätänumero 112

VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70

Kiireettömissä tapauksissa Mikkelin Järvipelastajien päivystysnumero 040 752 9930

  • Kerro (aluksesi) nimi ja yhteystiedot
  • Kerro tarkka tapahtumapaikka
  • Kerro mitä on tapahtunut
  • Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?
  • Kerro mitä apua tarvitaan
  • Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

Trossi-palvelunumero 0800 30 22 30 on käytössä 1.5-31.10, jonne voivat soittaa kaikki vesillä kiireetöntä apua tarvitsevat. Puhelu on soittajalle maksuton ja palvelun tarjoajana toimii Responda 113 Oy. Meripelastusseuran Trossi-jäsenille jäsenpalveluun kuuluva apu on maksutonta, muilta avustuksesta peritään pelastusaluksen käytöstä syntyvä kulukorvaus.

HÄTÄTILANTEESSA soitetaan edelleen aina joko meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 tai yleiseen hätänumeroon 112.