Koulutus

Miehistön koulutus pohjautuu Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmään.

Aikaisempaa veneilykokemusta ei tarvita vaan yhdistyksen antama koulutus sekä Suomen Meripelastuseuran kurssit antavat toiminnassamme tarvittavat tiedot ja taidot.

Veneiden miehistö harjoittelee talvella joka toinen viikko asioita teoriassa ja avovesikauden aikana harjoittelu on viikottaista.

Harjoitusten aiheina ovat muun muassa navigointi, ensiapu, vedessä työskentely ja pintapelastus, hinaus sekä viestiliikenne. Myös koneiden ja varusteiden huolto kuuluu tärkeä osana koulutukseen ja toimintaan.

Lisätietoja koulutuksesta: koulutus.mikkeli@messi.meripelastus.fi