Siirry pääsisältöön

Kevät lähestyy – tarkistakaa vedessä talvisäilytettävien veneidenne tila

Kevät lähestyy – tarkistakaa vedessä talvisäilytettävien veneidenne tila

Olkaa hyvä ja jakakaa tätä tiedotetta!

Osa suuremmista veneistä ja yksityisessä huvikäytössä olevista pienistä laivoista säilytetään talven yli vedessä. Talvikauden alus yleensä selviääkin jäissä ilman suurempia ongelmia, mutta kevään lähestyessä tapahtuu usein onnettomuuksia, joissa alus uppoaa laituripaikalleen. Näiltä ei ole Lappeenrannassakaan tänäkään talvena valitettavasti vältytty.

Uppoamisen jäljet ovat lohduttomat. Sisätilat tuhoutuvat yleensä vaihtokuntoon. Konehuoneen laitteistojen, sähköjen ja elektroniikan osalta korjaamista myös riittää. Hyvin hoidettu vakuutusturva tulee usein vastaan ja auttaa rahallisten kustannusten korvaamisessa, mutta mielipahaa ja vaivaa eivät vakuutukset korvaa. Harvemmin myöskään onnettomuudesta seuranneita taloudellisia kokonaiskustannuksia. Uppoamisen mukana huuhtoutuvat veteen myös ne lukemattomat työtunnit, joilla alusta on kunnostettu ja ylläpidetty vuosien varrella. Seuraavan kesän veneilyt voi usein saman tien unohtaa.

Nosto-operaation vaativuus riippuu täysin talvisäilytyspaikasta ja veden syvyydestä. Pienimmillään asia onnistuu tyhjennyspumppauksella, mutta kaatuneen tai kokonaan veden alle painuneen alukseen nostaminen vaatii järeämpää kalustoa. Polttoaine voi pahimmillaan vuotaa säiliöistä veteen aiheuttaen ympäristövahinkoja, joista vastaa aluksen omistaja.

Kevättalvi on usein jäihin uppoamisille otollista aikaa. Läpiviennit tai niihin liitetyt putket ovat jäätyneet talven aikana. Jään sulaessa keväisen ilman lämmittäessä vesi pääsee haljenneen putken tai vaurioituneen läpiviennin kautta pilssiin. Tavallista on, että uppoamiseen johtava vuoto on erittäin pieni ja vaikeasti havaittava. Kun talvikaudella ei aluksilla useinkaan käydä ja jään päällä oleva lumi tekee aluksen asennon havainnoinnin haastavaksi myös ulkoa päin, pääsee alus hiljalleen täyttymään vedellä. Tähän voi mennä useita päiviäkin, kunnes jossain vaiheessa stabiliteetti menetetään tai vesi nousee valoventtiilien tms. tasolle, minkä jälkeen alus painuu pinnan alle nopeasti.

Joskus kansille jääneet lumikuormat ovat kallistaneet alusta siten, että normaalisti veden pinnalla olevat läpiviennit tai valoventtiilit ovat alkaneet ottaa vettä sisään. On tapauksia, jolloin tämä vuotava vesi on peräisin itse asiassa jään päälle kertyneestä vesimassasta.

Kevättalvella on tavallista, että yöt voivat olla kylmiä, mutta päivällä onkin jo plusasteita. Tavallista myös on pidempien, useampia päiviä kestävien suojakausien ja pakkaskausien vaihtelu. Erittäin otollista aikaa siis läpivientien tai putkien vaurioitumiselle ja laituriin uppoamisille.

 

Eli, arvoisat veneilijät:

  • Käykää tarkistamassa, että jäissä olevalla aluksellanne on kaikki kunnossa.
  • Tehkää se useammin, kuin kerran keväässä.
  • Kannattaa pitää silmät auki myös ”venenaapureiden” paattien osalta: Turha ”hälytys” on pieni vaiva verrattuna uppoamisesta seuraavaan operaatioon.
  • Pilssihälyttimet ovat käteviä ja suositeltavia, mutta älkää luottako niihin sinisilmäisesti.
  • Tuntekaa alustenne läpivientien jne. riskipaikkojen sijainti ja niiden kunto. Ennaltaehkäisevä huolto on tässä konseptissa pieni operaatio.
  • Suuret lumikuormat kannattaa lapioida pois kansilta.