Koulutus

Koulutamme kaikki miehistön jäsenemme. Koulutus tapahtuu yhdistyksen viikkoharjoituksissa jotka ovat maanantai-iltaisin Rapasaaren asemalla, viikonlopun kestävissä harjoituksissa, partioajoissa sekä Meripelastusseuran järjestämillä kursseilla Bågaskärissä.

Koulutus tapahtuu Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän mukaisesti, harjoittelijasta pelastusaluksen päälliköksi asti.

Koulutusjärjestelmän kuvaus
Miehistön koulutussuunnitelma
Päällystön koulutussuunnitelma

Keväisin ja syksyisin järjestettävässä rekrytointitilaisuudessa kerrotaan yhdistyksen toiminnasta sekä vapaaehtoisena meripelastajana toimimisesta. Tilaisuudessa kerrotaan myös tarkemmin tulokkaiden koulutusviikonlopun ohjelmasta ja aikataulusta.

Pääsyvaatimukset miehistöön ovat normaali fyysinen ja psyykkinen kunto sekä uimataito. Et tarvitse aikaisempaa veneily tai pelastusalan koulutusta, koulutamme sinut tehtävään. Toivomme sitoutumista sekä kiinnostusta harrastusta kohtaan. Ikäraja toimintaamme on 16 vuotta jolloin pääsee osallistumaan harjoituksiin mutta hälytysmiehistöön pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä.

Tulokas koulutusviikonlopun jälkeen sinulle on opetettu, meripelastusaluksen tärkeimmät ominaisuudet sekä toiminnot, pelastuspuvun kanssa vedessä toimiminen, alkusammutus, aluksen kiinnitys laituriin sekä solmut. Näiden lisäksi viestiliikenne, tähystäminen sekä aluksen vieminen rantaan tai laituriin hätätilanteessa kuuluvat viikonlopun ohjelmaan. Viikonlopun jälkeen saat Harjoittelijan koulutustason ja aloitat kansimies koulutuksen maanantai-illan harjoituksissa.

Kansimieskoulutus kestää noin vuoden. Kansimies on meripelastusaluksella ns ”työrukkanen” jonka täytyy hallita paljon eri asioita. Koulutukseen kuuluu työturvallisuus, oman aluksen hätätilanteiden hoito, meripelastusjärjestelmä, merimiestaito johon kuuluu mm. aluksen käsittely sekä köysien käsittely ja solmut, navigointilaitteet, viestiliikenne, tähystäminen, pintapelastus, palonsammutus, ensiapu, erilaiset avustustehtävät, mm. hinaus ja vuotavat alukset, meripelastusaluksen tekniikka sekä huoltotoimet.

Kansimiesnimityksen jälkeen sinulla on mahdollisuus suorittaa aliperämieskoulutus jonka jälkeen voit toimia apuveneen päällikkönä. Tämän jälkeen sinulla on mahdollisuus edetä päällystökoulutukseen.

Päällystökoulutus alkaa talvikaudella teoriakoulutuksella jossa käydään läpi yksikön johtamiseen, päällikön vastuisiin, viranomaisyhteistyöhön sekä viestintään liittyviä asioita. Avovesikaudella harjoittelu toteutetaan erillään miehistönkoulutuksesta. Päällystön harjoitusillat toteutetaan case tyyppisesti, joissa päällystökoulutuksessa olevat henkilöt toimivat vuorollaan aluksen harjoituspäällikkönä ja muut aluksen miehistössä. Kauden loppupuolella henkilöt nimitetään perämiehiksi.

Perämies nimityksen jälkeen henkilö voi toimia isomman aluksen perämiehenä. Näissä tehtävissä henkilö kerää kokemusta erilaisista pelastus- ja avustustehtävistä sekä partioajoilla ja viikkokoulutuksissa tapahtuvista koulutuksista. Riittävän osaamisen ja kokemuksen kartuttua henkilöllä on mahdollisuus saada päällikön koulutustaso sekä tehtävämääräys isomman aluksen päälliköintiin.