Siirry pääsisältöön

Vapaaehtoisten osallistumista öljyntorjuntaan kehitetään

Öljyonnettomuuksissa viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyö on välttämätöntä. Yhteistyön tehostamiseksi aiotaan laatia selkeä toimintamalli, jonka avulla viranomaiset pystyvät entistä paremmin jakamaan tehtävät ja ohjeistamaan vapaaehtoiset toimimaan öljyntorjuntatehtävissä. Meripelastusseura on mukana hankkeessa.

Öljyonnettomuuksiin varautuminen on viranomaisten vastuulla, mutta vapaaehtoisilla on tärkeä merkitys käytännön tehtävissä. Öljyonnettomuuksien tuhoista ei ole mahdollista selvitä ilman yhteistyötä WWF:n, valmiusjärjestöjen sekä palokuntien ja meripelastusyhdistysten vapaaehtoisten kanssa. Esimerkiksi kesäkuisessa Raahen öljyonnettomuudessa oli mukana satoja vapaaehtoisia kahdeksan päivän ajan – jopa 130 henkilöä päivässä. Ja Raahen onnettomuus oli verrattain pieni.

Jotta toiminta voisi olla tulevaisuudessa mahdollisimman tehokasta, vapaaehtoisten öljyntorjuntatyötä varten tarvitaan selkeä toimintamalli, koulutus ja tehtäväjako. Niitä kehitetään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön organisoimassa hankkeessa Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan. Toimintamallia testataan käytännössä Varsinais-Suomessa ja Etelä-Savossa Saimaan alueella vuoden 2015 aikana.

– Haluamme vahvistaa pelastuspalvelujärjestöjen, palokuntien ja WWF:n öljyntorjuntajoukkojen yhteistoimintaa. Lisäksi hankkeessa otetaan huomioon uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja kouluttaminen sekä myös ennestään järjestäytymättömien toimijoiden auttamishalun kanavoiminen onnettomuustilanteessa, SPEKin erikoistutkija Ilona Hatakka kertoo.

Itämeren alueella ja erityisesti Suomenlahdella tapahtuva suuri öljyonnettomuus on yksi vakavimmista elinympäristöä ja yhteiskuntaa vaurioittavista riskeistä. Välittömien ympäristö-, terveys-, omaisuus- ja talousvaikutusten lisäksi onnettomuus voi pahimmillaan aiheuttaa vuosien jälkitoimet, jotka vaikuttavat niin yksilöiden kuin yhteisöjenkin elämään.

– Vahva vapaaehtoisosaaminen on tärkeää, koska se sekä vahvistaa yhteiskunnan kriisinsietokykyä että nopeuttaa toipumista vakavista öljytuhoista, painottaa SPEKin varautumisjohtaja Karim Peltonen. – Sitä paitsi on todettu, että öljykatastrofien kaltaisissa suuronnettomuuksissa ihmisten auttamishalu kasvaa. Siksi on tärkeää, että uudet vapaaehtoiset saavat tilaisuuden osallistua toimintaan.

Vapaaehtoisten osallistuminen öljyntorjuntaan -hankkeessa ovat mukana myös vapaaehtoisia öljyntorjuntajoukkoja ylläpitävä Suomen WWF, Vapaaehtoista pelastuspalvelua koordinoiva Suomen Punainen Risti, Suomen Meripelastusseura ja Suomen Lentopelastusseura sekä pilottialueiden pelastuslaitokset, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Rajavartiolaitos. Hanketta rahoittaa Reijo Rautauoman Säätiö, jonka ensisijaisena tarkoituksena on muun muassa edistää ja tukea pelastustoimintaa.