Siirry pääsisältöön

Meripelastusseuran strategia 2015-2020: Vapaaehtoinen meripelastaja keskiössä

Meripelastusseuran valtuusto hyväksyi kevätkokouksessaan 26.4.2014 Seuralle uuden strategian vuosille 2015-2020. Ja vaikka virallisesti uusi strategiakausi alkaakin vasta ensi vuoden alussa, otetaan uuden strategian periaatteet käyttöön mahdollisuuksien mukaan heti. Tai ainakin uuteen strategiakauteen valmistautuminen alkoi heti valtuuston kokouksen jälkeen.

Uusi strategia ei ole pelkästään valtuuston ja hallituksen tai Seuran toimiston strategia. Se on meidän kaikkien yhteinen suunta-asiakirja, jonka toimeenpanoon tarvitaan kaikkia. Jäsenyhdistyksillämme oli mahdollisuus antaa lausuntonsa strategiaprosessin aikana valmisteilla olevasta asiakirjasta. Moni tuota mahdollisuutta käyttikin ja saadun palautteen perusteella strategiaa myös muokattiin.

Koko strategian keskeisin viesti on vapaaehtoisten meripelastajien asettaminen kaiken toimintamme keskiöön. Varmistamalla vapaaehtoisten motivaatio, osaaminen, turvallisuus, varusteet ja jaksaminen varmistamme samalla pelastus- ja avustustehtävien entistä paremman suorittamisen. Motivoituneet vapaaehtoiset myös kertovat mielellään harrastuksestaan ulospäin ja näin saamme lisättyä toimintamme tunnettuutta.

Mitä tuo vapaaehtoisuuden keskiöön laittaminen käytännössä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikissa päätöksissä, joita Seuran hallintoelimissä tehdään, tulee huomioida aina niiden vaikutus vapaaehtoisten toimintaan. Jos päätös ei suoraan tai edes välillisesti kohtaa vapaaehtoisten arkea, silloin päätös kannattaa jättää tekemättä tai ainakin harkita sen sisältöä uudelleen.

Uuden strategian päälinjojen perusteella laaditaan tämän vuoden aikana Seuran toimialojen osa-strategiat. Ne keskittyvät tarkemmin yksityiskohtaisiin tavoitteisiin ja keinoihin tavoitteiden saavuttamiseksi. Päästrategia ja osastrategiat ohjaavat luonnollisesti myös vuotuisten toimintasuunnitelmien ja talousarvioiden laadintaa.

Toivon, että kaikki jäsenyhdistyksemme ottavat uuden strategian omakseen ja sen valinnat siirtyvät osaksi käytännön toimintaa. Toivon myös, että jokaisella yksittäisellä jäsenellämme on aikaa ja halua tutustua yhteiseen strategiaamme.

Hyvää ja turvallista veneilykesää!

Jari Piirainen

toimitusjohtaja