Siirry pääsisältöön

Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä päivitetään

Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä valmistui vuonna 2007 ja otettiin käyttöön koulutustasoittain vuosien 2007-2012 aikana. Kentältä saadun palautteen perusteella järjestelmässä on havaittu päivitystarpeita. Nyt aloitetun päivitystyön on tarkoitus valmistua kesällä 2016.

Meripelastusseuran käytössä olevan koulutusjärjestelmän kehitystyö aloitettiin vuonna 2002 ja järjestelmä otettiin käyttöön koulutustasoittain vuosien 2007-2012 aikana. Järjestelmä perustuu ILF:n (nyk. IMRF) ”Commonn Standard of Training for Maritime SAR Unit Coxwains, Mechanics and Crew Members” -standardiin. Nykyisellään Seuran koulutusjärjestelmä on tunnustettu muun muassa alusturvallisuuslainsäädännössä.

Kentältä tulleen palautteen perusteella koulutusjärjestelmässä on havaittu päivitystarpeita. Huomiota on kiinnitetty muun muassa osaamisen todentamiseen ja ylläpitoon sekä muualta hankitun osaamisen hyväksi lukemiseen. Lisäksi järjestelmää on tarpeen selkeyttää ja johdonmukaistaa käytön helpottamiseksi.

Päivitystyön tarkoituksena ei ole rakentaa uutta koulutusjärjestelmää, vaan korjata järjestelmässä olevia kehityskohteita. Osaamisvaatimukset ja koulutustasot on tarkoitus pitää ennallaan. Tämä tarkoittaa sitä, että nykyiset myönnetyt koulutustasot ovat sellaisenaan voimassa myös päivityksen jälkeen.

Järjestelmän päivitystä työstää koulutustoimikunnan nimeämä koulutusjärjestelmän päivitystyöryhmä, jonka tehtävänä on koota palautetta yhdistyksiltä sekä miehistönjäseniltä ja palautteen perusteella muokata koulutusjärjestelmää paremmin kenttää palvelevaksi. Tavoitteena on saada järjestelmän päivitystyö valmiiksi kesällä 2016.