Siirry pääsisältöön

Meripelastusseura vahvasti mukana vapaaehtoistyötä selvittävässä tutkimuksessa

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö ja Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ovat yhdessä muiden pelastusalan järjestöjen kanssa käynnistäneet tutkimushankkeen, jolla selvitetään vapaaehtoisten saatavuutta ja käytettävyyttä onnettomuustehtävissä. Tutkimuksen kohderyhmänä ovat kaikki hälytystoimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, meidän tapauksessamme kaikki aktiivit meri- ja järvipelastajat kautta maan.

Tutkimuksessa haastatellaan puhelimitse 1 000 vapaaehtoistoiminnassa mukana olevaa toimijaa. Haastattelut suorittaa Suomen Kyselytutkimus Oy. Tutkimukseen kerättyjä yhteystietoja käytetään ainoastaan tätä tutkimusta varten, jonka lisäksi kaikki aineistot käsitellään luottamuksella.

Tutkimuksen kautta pyrimme saamaan mm. selville missä laajuudessa yksittäiset vapaaehtoiset toimivat eri järjestöjen tehtävissä ja pääsevätkö vapaaehtoiset osallistumaan työpäivän aikana tuleviin hälytystehtäviin?

Meripelastusseuralle tilaisuus on korvaamaton keino saada objektiivista tietoa tärkeistä teemoista uuden valmisteilla olevan strategiamme tueksi.

Puhelinhaastattelut aloitetaan tällä viikolla

Suomen Kyselytutkimus aloittaa vapaaehtoisten saatavuutta ja käytettävyyttä hälytystehtäviin selvittävän hankkeen puhelinhaastattelut tämän viikon aikana.

Puhelinhaastateltavien vapaaehtoisten määrä perustuu mukava olevien toimijoiden määrään. Haastatteluja varten tarvittavat yhteystiedot on kerätty järjestöjen kautta. Lopullinen vastaajien joukko valitaan satunnaisotoksella, ja haastattelut tehdään 1 000:lle hälytystoimintaan osallistuvalle vapaaehtoiselle.

Puhelinsoittoa varten on hyvä valmistautua seuraavien kysymysten avulla:
missä kaikissa järjestöissä ja hälytysryhmässä olet mukana?
kuinka monelle hälytykselle sinut hälytettiin viime vuonna?
kuinka hyvin olisit käytettävissä hälytystehtäviin lähitulevaisuudessa?
miksi olet mukana hälytystoiminnassa ja mikä sinua motivoi jatkamaan?
mitkä tekijät omassa elämässäsi estävät osallistumasta hälytystehtäville?
oletko sinä tai järjestösi tehnyt sopimuksia viranomaisten kanssa?
Tutkimuksella kerätään ensimmäistä kertaa koottua tietoa vapaaehtoisten osallistumisesta ja käytettävyydestä hälytystehtäviin. Tietoa voidaan käyttää järjestöjen ja viranomaisten toiminnan suunnittelun sekä päätöksenteon tukena.

Lisätietoja:

varautumiskoordinaattori Ilona Hatakka, ilona.hatakka@spek.fi, p. 040 511 2032 www.spek.fi/vapaaehtoisresurssi

valmiuspäällikkö Jori Nordström, jori.nordstrom@meripelastus.fi, p. 0400 656 171