Siirry pääsisältöön

HANKINTA MPA-2016 PV2/ THE ACQUISITION MPA-2016 PV2

HANKINTA MPA-2016, PV2-LUOKAN MERIPELASTUSALUKSET/ THE ACQUISITION MPA-2016, PV2 CLASS MARITIME RESCUE VESSELS

Hankintasopimus tulee sisältämään yhden PV2-luokan veneen tilauksen, sekä optiona myöhemmin tilattavien optioveneiden tilauksen. Mikäli tilaaja päätyy tilaamaan sekä perämoottori- että vesijettipropulsiolla varustettuja veneitä, voi hankintasopimus pitää sisällään molemmat venetyypit ja niiden toteutuksen sekä optiot molemmille venetyypeille. Mikäli tarjouskilpailun lopputulos sitä edellyttää, varaa tilaaja oikeuden tehdä propulsioratkaisuista kaksi eri hankintasopimusta eri toimittajien kanssa.

SMPS:n vuosille 2017-2022 vahvistetussa hankintasuunnitelmassa on päätetty yhdeksän (9) sekä varauduttu (4) veneen hankinnasta, jotka voidaan hankkia optioveneinä tehtävän hankintasopimuksen nojalla. Hankintasuunnitelmaa päivitetään vuosittain huomioiden tilaajan tarpeet sekä hankintojen rahoituksen toteutuminen.

Hankinta koskee PV2-luokan venettä. Kyseessä on n. 8 m keskihytillinen kahdella perämoottorilla tai yhdellä vesijettipropulsiolla varustettu vene. Rakennusmateriaali on rungon ja kansirakenteiden osalta joko alumiini, lujitemuovi tai komposiitti.

Hankinta on tarkemmin kuvattu erillisessä hankekuvauksessa ja veneiden tekniset yksityiskohdat suorituskykyerittelyssä.

Hankintamenettelyasiakirjat liitteenä.

The acquisition contract will contain the commission of one PV2 – class vessel, and an option to order optional vessels later on. In case the customer decides to order vessels equipped with both outboard motors and waterjet propulsion, could the acquisition contract contain both types of vessels and its implementation as well as options for both types of vessels. In order the tendering process result provides that, the customer reserves the right to perform two different acquisition contracts concerning the propulsion solutions with different suppliers.

FLI’s confirmed acquisition program for 2015-2020 contains the decision to acquire nine (9) and to prepare for acquireing four (4) vessels as optional vessels based on the acquisition contract. The acquisition program will be confirmed each year observing the customer needs as well as financial fulfillment of acquisition contracts.

The acquisition concerns a PV2 – class vessel. It is a central cabine 8 m boat with two outboard motors or with one waterjet propulsion. Hull and superstructure are either of aluminium, reinforced plastic or composite material.

The acquisition is described more closely in a separate project description, and the vessels’ technical specifications can be found in the performance breakdown.

Acquisition procedure documents attached.