Koulutus

 

Tulokaskurssilaiset pelastusharjoituksissa.

 

Uudenkaupungin Meripelastajat Ry järjestää Suomen Meripelastusseura Ry:n koulutusjärjestelmän mukaista koulutusta miehistössä toimiville jäsenilleen. Koulutuksen tavoite on varmistaa alustemme ja miehistöjen turvallisuus sekä tehokas toiminta kaikissa olosuhteissa.

Miehistön koulutus alkaa harjoittelijan koulutusohjelman mukaisesti, jossa ensisijainen painopiste on turvallisuuskoulutus varmistaen turvallisen tavan harrastaa vapaaehtoista meripelastusta. Koulutus tapahtuu talvikautena teoriakoulutuksina viikkokokoontumisten yhteydessä yhdistyksemme kerhotiloissa, avovesikautena koulutus ja harjoittelu tapahtuu aluksilla niinikään viikkokokoontumisten yhteydessä.

Riittävän osaamistason saavuttamisen jälkeen harjoittelijalle myönnetään kansimiehen koulutustaso ja tämän jälkeen henkilö voi toimia hälytysmiehistössä. Koulutuksen, harjoittelun ja kokemuksen edelleen kasvaessa sekä osallistumalla valtakunnallisiin tai alueellisiin kursseihin henkilön koulutustaso nousee ja vastuu miehistön jäsenenä kasvaa.

Kansihenkilökunnan koulutuksen lisäksi koulutusjärjestelmä sisältää myös konepuolen koulutusta ja tekniikasta sekä koneista kiinnostuneilla aktiivijäsenillä on mahdollista kouluttautua ja keskittyä konepuolen osaajiksi, jolloin tehtävät aluksella painottuvat koneiston kunnossapitoon ja valvontaan.

Terveisin koulutusvastaava!