Tietoa meistä

SMPS Oulun Meripelastajat ry on Perämeren vanhin vapaaehtoinen meripelastusyhdistys ja Suomen Meripelastusseuraan kuuluva paikallisyhdistys. Oulun Meripelastajien toiminta on ollut merkityksellistä vuosikymmenien ajan rannikkokaupungissa, jonka tärkeitä elinkeinoja ovat olleet kaupallinen merenkulku ja kalastus. Nykyisin suuren osan avuntarvitsijoista muodostavat huviveneilijät. Yhdistyksen toiminta kytkeytyy näin koko Oulun seudun merenkululliseen historiaan ja nykypäivään.

Oulun merialueella on tehty vapaaehtoista meripelastustyötä vuodesta 1939 lähtien. Alkuvuosina toiminnasta vastasivat merenkulun ammattilaiset ja luotsit. SMPS Oulun Meripelastajat ry on perustettu vuonna 1962. Yhdistyksen vuosibudjetti koostuu talkootyöstä, lahjoituksista, toiminta-avustuksista sekä tilausajoista saaduista varoista. Toiminta on vapaaehtoista ja palkatonta.

Voit lukea tuoreimmat kuulumisemme myös Facebookissa osoitteessa http://facebook.com/OulunMeripelastajat