Siirry pääsisältöön

Millainen prosessi on luvanvaraisen hätärakettitapahtuman järjestäminen?

Viime sunnuntaina Lappeenrannan Linnoitusniemen edustalla yhdistyksemme SMPS Etelä-Saimaa järjesti yhdessä Lappeenrannan moottoriveneseuran ja pursiseuran kanssa luvanvaraisen hätärakettien ammuntatapahtuman. Tilaisuudessa oli mahdollista harjoitella laskuvarjorakettien, merkkisavujen ja soihtujen käyttöä.

Tapahtuma ehkä näytti ulkopuolisen silmissä helposti ja nopeasti järjestettävältä. Oikeasti tapahtuman järjestäminen alkoi kuitenkin jo viime marraskuun lopulla, jolloin asiasta sovittiin järjestäjien kesken. Tämän jälkeen otettiin yhteyttä viranomaisiin luvitusprosessin käynnistämiseksi. Luvan hätämerkinantoharjoitukseen myöntää poliisi, mutta ennen luvan myöntämistä alueelle on perustettava ilmaliikenteelle osoitettava tilapäinen vaara-alue, sovittava maanomistajan kanssa alueen käyttämisestä aiottuun tarkoitukseen ja pyydettävä pelastuslaitokselta puoltava lausunto. Tätä varten on laadittava harjoitussuunnitelma, missä kuvataan harjoituksen järjestäminen tavoitteineen ja muine reunaehtoineen mahdollisimman tarkasti. Harjoitussuunnitelman lisäksi on laadittava turvallisuussuunnitelma, mitä laadittaessa on pyrittävä tunnistamaan oleelliset riskitekijät, menetelmät niiden minimoimiseksi ja toimenpiteet riskin realisoituessa. Laatimassamme suunnitelmassa otettiin kantaa muun muassa toimenpiteisiin, mikäli hätämerkinantoväline olisi viallinen, hätäraketti ammuttaisiin väärään suuntaan, joku saisi tapahtuman yhteydessä vammoja, käyttäisi vanhentunutta välinettä, alueella syttyisi tulipalo, ilmenisi järjestyshäiriöitä, hätäkeskus saisi aiheettomia soittoja, kotieläimet säikkyisi, hätämerkinantovälinettä käytettäisiin luvatta tapahtuma-alueen lähellä tai lentoliikennettä ilmaantuisi alueelle. Myös hätärakettijätteiden käsittely kuului suunnitelmaan.

Lentoliikenteelle tarkoitetun tilapäisen vaara-alueen perustaa Traficom harkintansa mukaan. Hakemuspapereiden on oltava käsittelyssä 10 viikkoa ennen aiottua tapahtumaa, sillä käsittelyaika luvalle on 8 viikkoa. Mikäli lentoliikenne olisi aluetta kuitenkin vaatinut käyttöönsä, on laskuvarjorakettien ampuminen tuolloin keskeytettävä. Lappeenrannan kaupunki maanomistajana myönsi luvan alueen käyttämiseen ilmaiseksi. Pelastuslaitos arvioi toimitettujen dokumenttien perusteella tapahtuman riittävän turvalliseksi toteuttaa, minkä jälkeen poliisi myönsi luvan tapahtuman järjestämiselle.

Kaiken tämän lisäksi vaaditaan tietysti normaalit tapahtumanjärjestämistoimenpiteet. Eli riittävästi aktiiveja toimimaan, lippusiimat rajaamaan aluetta, suojavarustus ampujille, vähintään kaksi järjestysmiestä alueelle, muu ampumapaikkojen valmistelu, infotaulujen ja -teltan pystyttäminen, lumitöiden tekeminen alueella, ensiapu- ja palonsammutusvalmiudesta huolehtiminen ja tietysti lopuksi jälkien siivoaminen. Listan lisäksi tarvitaan tietysti järjestelypalavereja, kauppareissuja, turvallisuusperehdytys järjestäjille ja monia muita pienempiä asioita, jotka on pakko hoitaa aina tapahtumia järjestettäessä.

Niin, ja jos esimerkiksi tuuliolosuhteet olisivat olleet liian kovat, olisi tapahtuma jouduttu perumaan turvallisuussyistä ainakin laskuvarjorakettien osalta.

Kannattaa aina muistaa missä tahansa asiassa, että ulospäin näkyvän toiminnan takana on yleensä moninkertaisesti enenmmän tehtyä työtä, jota ilman asiat eivät realisoituisi. Koskien niin tällaista kuin monenlaista muutakin tapahtumaa.

Jos tämä tapahtuma ”meni ohitse”, uusi mahdollisuus harjoitella hätärakettien ampumista on Joutsenon Likosienlahdessa jo ensi sunnuntaina. Hyödyntäkää sitä!

http://www.joutsenonveneseura.fi/jvnew/wp-content/uploads/2019/03/8.3.2019-19.11.jpg