Toiminta

Toiminta

Meripelastus on vapaaehtoistoimintaa merellä liikkujien turvaamiseksi.

Purjehduskausi aloitetaan keväällä jäiden lähdettyä ja sitä jatketaan aina marraskuulle asti jäätilanteesta riippuen. Pv Kotka on koko purjehduskauden joko  välittömässä lähtövalmiudessa tai kotipäivystyksessä, jolloin alus lähtee liikkeelle 30min sisällä hälytyksestä. Päivystämme kaikkina vuorokaudenaikoina sekä kaikissa sääolosuhteissa. Pv Kotkan miehityksen muodostaa päällikkö ja vähintään 2-3 henkinen miehistö.

Koulutus

Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoisille meripelastajille sellaiset tiedot ja taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti toimia pelastustehtävissä meripelastusaluksilla. Tämän ammatti-taidon saavuttamiseksi ja ylläpitämisek-si Meripelastusseura järjestää koulutus-tilaisuuksia ja kursseja. Kotkan Meripe-lastusyhdistyksessä kouluttaudumme SMPS:n koulutusjärjestelmän mukai-sesti. Koulutuspäivämme on maanantai ja harjoittelemme tilanteita purjehdus-kaudella  käytännössä aluksella ja kauden ulkopuolella teoriaa opiskellen.