Koulutus

Jyväskylän järvipelastajien koulutustoimintaa ohjaa Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä. Koulutusjärjestelmän tavoitteena on taata vapaaehtoiselle meripelastajalle taidot, joiden avulla meripelastusaluksella toimiminen on turvallista ja tehokasta. Kaupallisen liikenteen pätevyyskirjoja ei toiminnassa tarvita, sillä oma koulutusjärjestelmä toimii alusturvallisuuslainsäädännön mukaan miehistön osaamisen pohjana.

Meripelastusseuran koulutusjärjestelmä jakautuu miehistön ja päällystön koulutussuunnitelmaan. Uudesta meripelastajasta koulutetaan ensin harjoittelija, ja yhden tai kahden aktiivisen harjoittelijakauden jälkeen on mahdollisuus saavuttaa itselleen kansimiehen koulutustaso. Mikäli päällystössä toimiminen kiinnostaa, voi kouluttautumista jatkaa oman aktiivisuuden sekä henkilökohtaisten ominaisuuksien mukaan perämieheksi tai aina meripelastusaluksen päälliköksi asti. Myös konepuolen osaajia tarvitaan, ja heillä on mahdollisuus kehittää osaamistaan kansityön lisäksi teknisen puolen tehtävissä.

Vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa tarvittavat tiedot ja taidot on jaettu kahteentoista osaamisalueeseen. Harrastuksesta tekee erittäin monipuolisen juuri osaamisen kehittäminen kaikissa näissä alueissa, jotka kaikki liittyvät kiinteästi operatiiviseen toimintaan. Osaamisalueet ovat:

1. Turvallisuus ja hätätilanteet meripelastusaluksella
2. Meripelastusjärjestelmä ja johtaminen
3. Merimiestaito
4. Navigointi ja aluksen ohjailu
5. Viestintä
6. Etsintätehtävät
7. Pelastustehtävät
8. Sammutustehtävät
9. Ensiaputehtävät
10. Avustustehtävät
11. Meripelastusaluksen tekniikka
12. Meripelastusaluksen huolto ja kunnossapito

Koulutusta järjestetään omassa paikallisyhdistyksessä, yhteistyössä alueen yhdistysten kanssa sekä valtakunnallisesti Meripelastusseuran kursseilla. Jyväskylän järvipelastajat harjoittelevat avovesikaudella kerran viikossa torstai-iltaisin. Lisäksi mukaan mahtuu huoltoiltoja sekä viikonloppupartioihin liittyvää koulutusta. Talvella järjestetään teoriakoulutusta, jolla luodaan pohjaa avovesikauden toiminnalle.

Koulutusjärjestelmän kuvaus
Miehistön koulutussuunnitelma
Päällystön koulutussuunnitelma