Siirry pääsisältöön

Purjekoululaiva-aseman toiminta päättyy

Meripelastusseuran hallitus päätti kokouksessaan 23.3., että Seura luopuu purjekoululaiva Vera Violettasta ja samalla purjekoululaiva-aseman toiminta lakkautetaan. Alus luovutetaan takaisin lahjoittajalle.

Tärkein peruste päätökselle oli, että Meripelastusseuran tulee keskittää resurssinsa ydintoimintansa, vapaaehtoisen meripelastustoiminnan ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Purjekoululaivan tehtävä Seuran nuorisotoiminnassa sekä pelastusmiehistöjen perinteisen merenkulun koulutuksessa oli tärkeä, mutta aluksesta koulutuksellisesti saatava hyöty ei kuitenkaan vastannut sen vaatimaa taloudellista- ja työpanosta. Päätökseen vaikutti myös, että Seuran koulutustarjonnan tulee olla mahdollisimman kattavaa valtakunnallisesti eikä purjekoululaiva täyttänyt tätä vaatimusta.

Meripelastusseura kiittää lämpimästi purjekoululaiva-aseman vastuuhenkilöitä sekä koko laivaväkeä innostuksesta, omistautuneisuudesta ja lukemattomista työtunneista, joita he ovat aseman toiminnan pyörittämiseen sekä Vera Violettan kunnostukseen ja ylläpitoon käyttäneet. Päätös aluksesta luopumisesta ei ollut helppo.