Siirry pääsisältöön

Meripelastusseura mukana Koulut vesille -hankkeessa

Laajoista vesistöistämme ja pitkästä rantaviivastamme johtuen vesillä toimimisen taidot ovat tärkeitä jokaiselle maassamme asuvalle. Näitä taitoja voi oppia ympäri vuoden Vesiympäristö tarjoaa monipuoliset mahdollisuudet oppimiseen, tutkimiseen, havainnointiin ja luontosuhteen vahvistamiseen. Järjestöyhteistyössä valmistellun Koulut vesille -hankkeen tavoitteena on innostaa koululaisia tutustumaan vesiympäristöön ja hankkimaan taidot turvalliseen vesillä liikkumiseen.

– Valmisteilla olevassa hankkeessa opetellaan vesillä toimimisen taitoja monipuolisesti eri vuodenaikoina. Toteutuessaan hanke tarjoaa oppimateriaalia ensiaputaidoista navigointitaitoihin eri aineiden luokkaopetuksen tueksi. Tämän lisäksi tarkoituksenamme on toteuttaa tapahtumia, joissa harjoitellaan vesipelastustaitoja ja vesillä liikkumisen taitoja mm. purjehdussimulaattorissa, kertoo Koululiikuntaliiton liikunta-asiantuntija Sari Turunen.

– Tavoitteenamme on ennaltaehkäistä vesillä tapahtuvia onnettomuuksia ja tapaturmia, jotka voivat pahimmillaan johtaa hukkumisiin.

Kouluilla keskeinen rooli vesiturvallisuuden edistämisessä

Uuden opetussuunnitelma 2016 luonnoksessa vuosiluokkien 3.-6. tavoitteena on opettaa perusuimataito, jotta oppilas pystyy liikkumaan vedessä ja pelastautumaan vedestä. Vuonna 2011 toteutetussa Uimataitotutkimuksessa todettiin, että lasten uimataito oli merkittävästi parempi paikkakunnilla, joissa koulujen uinninopetusta järjestettiin kaikilla luokka-asteilla kuin niillä, joissa sitä ei järjestetty lainkaan. Tutkimuksessa todettiin myös, että ainoastaan 57 prosenttia alakouluista järjestää uinninopetusta jokaisella luokka-asteella. Koulujen uimaopetuksella onkin merkittävä rooli suomalaisen vesiturvallisuuskulttuurin parantamisessa ja hukkumistilastojen pienentämisessä.

Koulujen kautta tavoitetaan eri taustoja omaavia lapsia ja nuoria. Yksi Koulut vesille –hankkeen tavoitteista onkin luoda yhdenvertaiset mahdollisuudet esimerkiksi eri kulttuuritaustoista tuleville koululaisille oppia vesillä toimimisen taitoja koulun lähiympäristössä. Luonto on kaikkien ulottuvilla ja se tarjoaa mahdollisuuden harrastaa edullisesti. Laaja uimahalliverkosto tukee ympärivuotista vesitaitojen harjoittelua. Hankkeessa tähdätään myös Kaste-ohjelman tavoitteisiin kouluhyvinvoinnin parantamiseksi sekä terveyttä edistävän koulun syntymiseksi sekä samalla hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamiseen.

Koulut vesille -hankkeessa yhteistyössä ovat mukana Koululiikuntaliitto, Suomen Punainen Risti, Suomen Purjehdus ja Veneily, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto, Suomen Uimaliitto, Sukeltajaliitto, Suomen Melonta- ja Soutuliitto ja Suomen Meripelastusseura.