Siirry pääsisältöön

21 pelastettiin hengenvaarasta – yli 4000 sai apua

Meripelastusseuran vapaaehtoiset miehistöt pelastivat viime vuonna vesillämme 21 ihmistä välittömästä hengenvaarasta. Apuun lähdettiin yhteensä 2126 kertaa ja apua sai 4285 ihmistä. Kahdentuhannen tehtävän raja ylittyi jo toista vuotta peräkkäin.

Vapaaehtoiset meripelastajat hälytettiin viime vuonna kiireelliseen pelastustehtävään 501 kertaa. Loput tehtävät olivat eriasteisia avustustehtäviä, joista 625 oli Meripelastusseuran Trossi-jäsenpalveluun kuuluvia kiireettömiä avustuksia. Meripelastusseuran Trossi-palvelunumero vastasi 1700 puheluun.

– Avustustehtävien merkitystä ei pidä aliarvioida. Niiden avulla voidaan ehkäistä joka vuosi sadoissa tapauksissa kiireettömän ongelmatilanteen kehittyminen hätätilanteeksi, sanoo Meripelastusseuran turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg.

Meripelastusseuran tilastojen mukaan avuntarpeessa vesillä on useimmiten alle 15-metrinen moottorilla kulkeva huvivene. Suurimmassa osassa tapauksia veneilijä joutuu pulaan aluksen teknisen vian tai huollon laiminlyönnin vuoksi.

– Meripelastajien näkökulmasta viime kesä muistutti paljon edeltäjäänsä. Koronapandemia ja lämmin sää lisäsivät vesilläliikkujien määrää, ja liikkeellä oli paljon uusia kokemattomampia veneilijöitä. Tämä näkyi merimiestaitojen puutteesta ja erilaisista virhearvioinneista johtuvina ongelmina, Stenberg kertoo.

Kiireisin kausi 2021 oli Suomenlahden vapaaehtoisilla, jotka hoitivat 30 prosenttia kaikista Meripelastusseuran tehtävistä. Tapahtumia riitti myös Päijänteen ja Kokemäenjoen vesistöissä (24 prosenttia tehtävistä). Saaristomeren osuus oli 21 ja Vuoksen vesistön 18 prosenttia. Pohjanlahden ja Pohjois-Suomen alueen yhteenlaskettu osuus oli noin 7 prosenttia.

– Merkittävin muutos alueellisissa tilastoissa on, että Saaristomerellä tehtävämäärä kasvoi edellisvuoteen nähden, vaikka muilla alueilla tehtävämäärät jäivät vuotta 2021 pienemmiksi. Turun Meripelastusyhdistys nousikin viime vuonna lähes tasoihin jo vuosia Meripelastusseuran tehtävätilastoa johtaneen Helsingin Meripelastusyhdistyksen kanssa, Marko Stenberg toteaa.

Meripelastusseuran yksiköt hoitavat noin neljänneksen kaikista rannikon ja lähes kolmanneksen sisävesien meripelastustehtävistä.  Pelastusalusten ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella ylläpidetään kokonaan palkatta tehtävällä vapaaehtoistyöllä. Päivystyskausi 2022 alkaa vaiheittain huhti-toukokuussa.

Vesillä saa ympäri vuoden apua hätänumerosta 112 ja meripelastuksen hälytysnumerosta 0294 1000.