Miehistö

Maarit Aho
Manu Ahonen
Pekka Haapakoski
Pekka Hänninen
Tomi Immonen
Matti Kokko
Martti Kovanen
Riku Liponen
Anssi Montonen
Jouko Pitkäjärvi
Toni Puttonen
Ville Puura