Tietosuoja ja rekisteriselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa on kuvattu Espoon Meripelastajat ry:n ylläpitämien henkilörekisterien sisältämät tiedot sekä tietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet. Lisäksi tietosuojaselosteet sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään yhdenmukaisiin käyttötarkoituksiin.

Henkilörekisterit

Messin jäsenrekisteri

Avustussopimukset

Laivapäiväkirjat

Verkkosivut

Espoon Meripelastajien verkkosivujen selaaminen ei edellytä rekisteröitymistä. Kysymme henkilötietojasi ainoastaan silloin, jos haet yhdistyksen jäseneksi jäsenlomakkeen avulla tai ilmoittaudut johonkin tapahtumaan.

Jäsenlomakkeissa kysyttyjä tietoja käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon. Linkki jäsenrekisterin rekisteriselosteeseen.

Aktiivijäsenlomakkeessa kysyttyjä tietoja käytetään jäsenrekisterin ylläpitoon sekä selvittämään hakijan mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena meripelastajana. Muut kuin jäsenrekisterin ylläpitoon tarvittavat tiedot hävitetään kun hakija ei ole enää mukana hakuprosessissa.

Henkilötietoja kerätään myös tilaisuuksiin ilmoittautumisten ja vastaavien yhteydessä (esim. hätämerkinantoharjoitukset). Näissä tapauksissa tietoja kerätään ainoastaan kulloista tarkoitusta varten, eikä niitä säilytetä tilaisuuden mentyä.