Rekisteriselosteet

Rekisteri- ja tietosuojaselosteissa on kuvattu Espoon Meripelastajat ry:n ylläpitämien henkilörekisterien sisältämät tiedot sekä tietojen käyttötarkoitus, säännönmukaiset luovutukset ja suojauksen periaatteet. Lisäksi tietosuojaselosteet sisältävät tietoja rekisteröidyn oikeuksista sekä yhteystiedot.

Henkilörekisterillä tarkoitetaan sellaista henkilötietojen muodostamaa kokonaisuutta, jossa henkilötietoja käytetään yhdenmukaisiin käyttötarkoituksiin.

Henkilörekisterit

Messin jäsenrekisteri

Avustussopimukset

Laivapäiväkirjat