Alarmanvisning

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70
Allmänt nödnummer 112

  1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
  2. Berätta exakt var olyckan skett
  3. Berätta vad som har hänt
  4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?
  5. Berätta hurudan hjälp det behövs
  6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov