Caritas-toiminta

Caritas-toiminta on Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin sekä Suomen Meripelastusseuran Turun yhdistyksen yhteistoimintana tuottamaa ensivaste- ja meripelastustoimintaa Saaristomeren alueella Turun saaristossa. Näiden lisäksi yksiköllä on mahdollisuus avustaa muita viranomaisia, kuten Poliisia tai Pelastuslaitosta. Toiminta tuotetaan yhteistyösopimuksella Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen kanssa. Yksikön voi tehtävälle hälyttää tehtävälajista riippuen hätäkeskus, Meripelastuskeskus tai ensihoidon kenttäjohtaja erillisen hälytysohjeen mukaisesti.

Caritas-toiminnan päivystys tuotetaan kokonaisuudessaan vapaaehtoisvoimin. Aluksen miehittää päällikön lisäksi 3-4 hengen miehistö, joista vähintään yksi on siviiliammatiltaan ensihoitaja. Yhteensä päivystystoimintaan osallistuu vuodessa yli 30 vapaaehtoista toimijaa ympäri Suomen. Ensivastetehtävillä ensihoitaja toimii yksikön johtajana ja hänellä on parinaan ensivastekoulutettu ensiauttaja. Meripelastustehtävillä toimijat ovat Meripelastusseuran oman koulutuksen käyneitä toimijoita. Alus on ympärivuorokautisessa hälytysvalmiudessa juhannuksesta elokuun puoleen väliin sekä avovesikauden viikonloppuisin. Tuolloin alus lähtee liikkeelle välittömästi Pohjois-Airistolta. Tilanteen mukaan tehtävät voivat olla joko meripelastustehtäviä, ensivastetehtäviä tai saariston hankalien kulkuyhteyksien vuoksi vene voin avustaa paikallista ambulanssihenkilökuntaa kohteeseen pääsemisessä. Aluksen varustus vastaa perustason ambulanssin varusteita ja lääkkeitä.

Toiminnan tuottamat ensivastepalvelut ovat aina autettavalle maksuttomia ja toiminnan kustannukset katetaan yhteistyökumppaneiden ja sponsoreiden lahjoitusvaroista. Lisäksi suoritetusta tehtävästä saadaan toimintakorvaus kyseisen toimialan viranomaiselta. Yksikkö on Suomen eniten tehtäviä ajava vapaaehtoisalus noin sadalla ensivaste- ja meripelastustehtävällä vuodessa. Alus on viime kausina saavuttanut kohteensa keskiarvoisesti 30 minuutissa. Yhteensä tehtävän kesto on ollut noin kaksi tuntia. Pisimmillään tehtävän hoitaminen on kestänyt yli neljä ja puoli tuntia.

Caritas-toimintaa on Turun saaristossa suoritettu jo 30 kautta. Nykymuotoisenaan toimintaa on tehty vuodesta 2014, jolloin yhdistysten välinen yhteistyö on käynnistynyt. Tehtävämäärien kausivaihtelut saaristoalueilla ovat suuret ja toiminnan pääajatuksena onkin tukea viranomaisia saariston vaikeakulkuisilla alueilla tehtävämäärien kasvaessa. Vuodesta 2018 toimintaan on saatu tehtävien hoitamiseen paremmin soveltuva nopeakulkuinen alus, jossa on paremmat merenkulkuominaisuudet.
Teksti: Kati Lehtimäki

Tutustu myös Caritas-toiminnan verkkosivuihin sekä Instagram-tiliin: @caritas.evs561