SMPS Turun Meripelastusyhdistyksen kevätkokous

Turun Meripelastusyhdistyksen syyskokous järjestetään keskiviikkona 31.3.2021 klo 18:00 alkaen. Fyysisenä kokouspaikkana on yhdistyksen toimitila osoitteessa Linnankatu 37 a B 17, Turku. Korona-epidemian johdosta hallitus kehottaa yhdistyksen jäseniä osallistumaan kokoukseen etäyhteyden välityksellä.

Turun Meripelastusyhdistyksen voimassa olevat säännöt eivät salli etäosallistumista yhdistyksen sääntömääräisiin kokouksiin, mutta 3.10.2020 voimaan tulleen väliaikaisen poikkeamalain (677/2020) perusteella yhdistyksen hallitus on päättänyt sallia etäosallistumisen. Kokousalustana toimii Zoom-ohjelmisto. Lisäksi poikkeamalain mukaisesti hallitus edellyttää ennakkoilmoittautumista kokoukseen 30.3.2021 Klo 12:00 mennessä.

Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWq-NF12vo61gm-Z7LfBK1QC-OF2p5FrunejokuwuZ58Vqeg/viewform?usp=sf_link

Ilmoittautumisella varmistetaan, että kaikki osallistujat ovat yhdistyksen jäseniä. Osallistumislinkki kokoukseen lähetetään ilmoittautuneille ennen kokousta ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautumista tai muita kokousjärjestelyitä koskeviin kysymyksiin vastaa puheenjohtaja Heikki Laurila puheenjohtaja@tmpy.fi”>puheenjohtaja@tmpy.fi tai 040 0786 328.

AIKA:            Keskiviikkona 31.3.2021, klo 18:00
PAIKKA:       Zoom-kokous sekä Ankkuriplassi, Linnankatu 37 a B 17, Turku

KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
 6. Esitellään yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
 7. Esitellään tilintarkastuskertomus
 8. Päätetään toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. Ankkuriplassin myynti
 10. Käsitellään jäsenten yhdistyksen kokouksen päätettäväksi jättämät asiat, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §
 11. Esitellään hallituksen tiedonannot
 12. Kokouksen päättäminen