Yhdistyksen syyskokouksen päätöksiä

SMPS Oulun Meripelastajat ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin 22.11.2019 Jäälin majalla.

Yhdistyksen syyskokous valitsi Niko Kelloniemen jatkamaan hallituksessa. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Petri Takkula ja Panu Kammonen. Edellä mainittujen lisäksi hallitukseen 2020 kuuluvat  Päivi Perhomaa, Heidi Hyväri, Matti Oikarainen, Marko Heiskanen, Juha Rajala ja Erkki Aho. Yhdistys kiittää erovuorossa olleita Jussi Pajalaa  ja Jari Ikosta aktiivisesta hallitustyöskentelystä.

Lisäksi syyskokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2020. Jäsenmaksuihin tehtiin pienet korotukset henkilö- (27€) ja yhteisöjäsenyyksien (250€) osalta. 

Syyskokous myös kutsui yhdistyksemme kunniajäseneksi Jussi Pajalan. Jussi on toiminut vuosikymmeniä erilaisissa rooleissa tekemällä mittavan hyvää työtä vapaaehtoisen meripelastuksen eteen. Kiitos Jussi !

Kauden aikana tehtävänimityksiä yhdistyksemme alukselle annettiin seuraavasti:

Päällikön tehtämääräys PV Varjakalle: Heidi Hyväri, Valtteri Heikkinen ja Matti Oikarainen.

Kansimiehen tehtävämääräys PV Varjakalle sekä PV Toppilalla: Jaana Hollender.

Onnittelut kaikille tehtävämääräyksen saaneille ja kiitos antamastanne vapaa-ajasta niiden saavuttamiseksi.