Blogi

SMPS Hämeenlinnan Järvipelastajat ry
Puheenjohtajan blogi
12.4.2019

Hyvät veneilijät,
Hämeenlinnan Järvipelastajien vuosi 2019 alkoi paremmissa merkeissä kuin pitkään aikaan. Viime vuonna alkanut suunnitelmallinen miehistö- ja päällystökoulutus on kantanut hedelmää ja meillä on kauden alkaessa toukokuun alussa neljä päällikkökelpoista henkilöä ottamaan PV Nihdin komentoonsa. Miehistöpuolella kehitys on myös ollut suotuisaa. Aktiivimiehistössä meillä on kahdeksan valmista kansimiestä ja viime elokuussa alkanut tulokaskurssi toi meille neljä innokasta harjoittelijaa, joista saamme tulevan kauden aikana uusia kansimiehiä. Pelastusalukset ovat molemmat käyneet läpi perusteellisen tarkistuksen ja huollon. Varsinkin PV Nihtiä on ajanmukaistettu niin ohjaamossa, kuin ulkopuoleltakin. Myös turva- ja etsintävarusteita on uusittu ja ajanmukaistettu osittain Meripelastusseuran toimesta ja osittain oman varainhankinnan kautta.

Yhdistyksen hallitus työskentelee taustalla luoden edellytykset aktiivimiehistön toiminnalle. 2018 muutettujen sääntöjen mukaan yhdistyksellä on kuusihenkinen hallitus, mutta varamiehiä ei uusien sääntöjen mukaan enää ole. 2019 vuoden hallitus on:
Kari Lahtinen, puheenjohtaja
Jouni Pitkonen, varapuheenjohtaja
Antti Penttinen, sihteeri ja rahastonhoitaja
Rene Lehtonen, koulutusvastaava
Kirsi Pitkonen, toimintatiimin vetäjä
Antti Haikka, jäsen
Hallitukselle voi lähettää kommentteja, ehdotuksia, kritiikkiä, ym sähköpostilla:
pj.hameenlinna@messi.meripelastus.fi

Toiminnan jatkumisen kannalta yksi tärkeimmistä hallituksen tehtävistä on riittävän rahoituksen hankkiminen, jotta voimme pitää alukset kunnossa, taata miehistön asianmukaisen koulutuksen järjestämisen ja kattaa toiminnasta aiheutuvat kustannukset. Kanta-Hämeen Pelastuslaitos on ollut päätukijamme, mutta myös aktiivimiehistön talkootyöllä on saatu huomattava rahasumma toimintaamme varten. Jäsenmaksut ovat erittäin tärkeä osa kokonaisrahoitustamme. Tarvitsemme kuitenkin lisää yrityksiä ja yhteisöjä tukijoiksemme, jotta jatkossakin pystymme vastaamaan Vanajavedellä avuntarvitsijoiden kutsuihin. Kun apua tarvitaan, on hyvä olla 112- ja trossi-sovellus puhelimessa valmiina, ne saa ladattua verkosta ilmaiseksi. Turvallista veneilykesää kaikille ja pitäkää pelastusliivit päällä ja Trossi voimassa!

Kari Lahtinen
puheenjohtaja